Alte documente


statut

Carta principiilor

Ecran 2015-12-04 17.03.49 la Fișiere în format PDF sau Microsoft Word
Cerere de admitere

Formular care trebuie folosit pentru a solicita admiterea ca membru obișnuit sau susținător.

Delegația pentru AdunareÎn cazul în care reprezentantul unui grup în imposibilitatea de a participa la o reuniune a companiei, acest formular este destinat să delege să reprezinte o altă persoană.
Păstrarea curent. datele de grupModul de utilizat pentru a actualiza datele personale ale membrilor